Breaking news
  1. 2019
  2. Against Würzburg Cricket Club
  3. Against Erlangen Cricket Club
  4. 2018
  5. 2017

Statistics 2018

Team members
Player R B 4s 6s O M R W Mat SR
Ajay Tiwari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Bhargav Maru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Giso George 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Hari Raj Singh 4 13 0 0 0 0 0 0 1 30.77
Inderjit Singh 2 5 0 0 0 0 0 0 1 40.00
Johnson Samuel Rajdanial 82 97 9 2 0 0 0 0 3 84.54
Krishna Kanth 6 11 1 0 0 0 0 0 1 54.55
Manoj Dinakaran 44 53 5 1 0 0 0 0 2 83.02
Mansoor 18 31 0 0 6 0 34 5 1 58.06
Munir Ali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Munish Jassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Muralibabu Santhana Krishnan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Nath Rajendra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Parth Pandya 9 35 2 0 0 0 0 0 1 25.71
Patel Jaymin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Phani Polisetty 8 11 0 0 8 1 29 1 2 72.73
Pramod Pandey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Prasad 0 0 0 0 4 1 12 3 1 0.00
Pritam Sen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Ramakrishna P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Ramesh Korya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Ravi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Rupayan Ghosh 6 18 0 0 2 0 13 0 1 33.33
Sagar Ranga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Sandeep Honnavalli DIvakar 1 5 0 0 5 0 14 6 1 20.00
Shahil Momin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Shardha 10 30 2 0 4 1 17 0 2 33.33
Shubham Jha 21 29 2 0 4 0 14 0 1 72.41
Swamy Megavath 38 34 3 0 9 2 27 5 2 111.76
Veer Singh Krishna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Statistics 2018

PosTeam